Hospice Texel

Mensen sterven het liefst thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving te midden van hun familie en vrienden. De zorg die in deze laatste fase nodig is, overschrijdt soms de mogelijkheden. Familie, vrienden, buren, huisarts en thuiszorg doen wat ze kunnen, maar hun inzet is aan fysieke en mentale grenzen gebonden. In deze situatie biedt een hospice een uitweg.

Op Texel is gekozen voor een hospice in de vorm van een bijna-thuis-huis, een huis dat ingericht is voor de opvang van stervenden, waarbij de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd. De eigen huisarts en de thuiszorg blijven de zorg leveren die voorheen ook geleverd werd. De benodigde overige zorg wordt in goed overleg met de naaste familie deels of geheel overgenomen door vrijwilligers. De familie wordt zo ontlast en kan weer gewoon familie zijn die tijd en ruimte krijgt om afscheid te nemen.

 

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. 

Hospice Texel is bereikbaar via 0222 728132.

Coördinator is Tanja Terpstra, ook mobiel bereikbaar via 06 16987947.

Waarnemend coördinatoren zijn Ada van der Lee en Erna Vegter.

Stelt u uw vraag liever per email?

info@hospicetexel.nl

 

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 
0222 728132

De Anne Frankstraat is gelegen aan de westzijde van Den Burg en ligt in het verlengde van de Molenstraat. Vanaf de Pontweg zijweg 8 Keesomlaan en de eerste zijstraat links. kaart google maps 

RSIN-nummer: 851183335
Bankrekening: NL20 RABO 0133 8644 48