Kennismaking met de nieuwe coördinator: Lidwien de Ruiter

Kennismaking met de nieuwe coördinator van Hospice Texel: Lidwien de Ruiter

Lidwien, De Bilt 1959, groeide op in een gezellig, groot gezin als 6e van 8 kinderen. Er was veel muziek in huis, vader speelde viool, net als Lidwien zelf nog steeds doet.

Na het VWO in Utrecht leek de muziekwetenschap dan ook een logische keuze. Toch beviel die studie niet erg en Lidwien stapte over naar psychologie. Tijdens deze studie werd zij getipt voor een baan als groepsbegeleider bij zorginstelling ‘Nieuwenoord’ in Baarn op een groep met verstandelijk gehandicapten met psychische problemen. Zij startte met een heel nieuw team.  Dit team begon de groep met een heel andere aanpak te begeleiden en, omdat iedereen nieuw was, moesten zij dit helemaal samen uitvinden en vormgeven. Het doel van het nieuwe team was om de tien mannen, die al hun hele leven bij elkaar woonden en elkaar het leven zuur maakten, uit elkaar geplaatst te krijgen. Dit lukte: na 6 jaar woonden alle bewoners in een eigen andere groep.

Dat was voor Lidwien het moment om weer aan zichzelf toe te komen. Lidwien verlangde terug naar de muziek. Zij deed staatsexamen muziektheorie en  zette een eigen cursus op, 'muziekgeschiedenis aan de hand van muziekvoorbeelden'. Daarnaast vond Lidwien een baan als secretaresse in de psychiatrie en later bij jeugdhulpverlening in Utrecht. Inmiddels was zij gaan samenwonen in Utrecht, waar 2 zoons werden geboren, in 1992 en 1995.

Na al die verschillende banen, kreeg  Lidwien toch de behoefte om een vak te leren. Via een loopbaanadviesbureau maakte zij de keuze zich toe te leggen op de audiologie (gehooronderzoek). Dit werk, met een combinatie van omgaan met mensen, zorg en techniek beviel uitstekend. Aanvankelijk bij het UMC Utrecht, waar zij met vooral met planning en ontwikkeling veel ervaring opdeed. Toen Lidwien na 9 jaar in het UMC de kans kreeg de audiologie op te bouwen in een perifeer audiologisch centrum in Utrecht, heeft zij dat met beide handen aangegrepen.

Die afdeling groeide uit tot een team van 20 mensen. Door de jaren heen heeft Lidwien de audiometrie opgezet bij de KNO-afdelingen van de verschillende ziekenhuizen in en rond Utrecht. Zij was lid van het beleidsteam en, ook hier weer hield zij zich bezig met planning. Deze baan heeft Lidwien met veel spijt verlaten, omdat haar partner een baan kreeg op Texel. Het was een grote stap: zonder werk verhuizen naar een nieuwe omgeving.

Precies toen zij in een gat leek te vallen stond er een advertentie in de Texelse Courant: Vluchtelingenwerk Texel zocht taalmaatjes om nieuwe buitenlandse inwoners met de Nederlandse taal te helpen. Het werk als taalmaatje was heel interessant en verrijkend, vooral omdat zij Texel (Den Burg) leerde kennen door de ogen van een buitenstaander voor wie alles nieuw en vreemd was.

Toen de vacature voor een nieuwe coördinator voor het hospice verscheen, was Lidwien eerst een beetje huiverig: net nieuw op Texel en nog nauwelijks begonnen als vrijwilliger op het hospice. Tot een oud-collega uit Utrecht de uitgeknipte advertentie opstuurde met “Geknipt voor jou!” Zo kwam het toch van een sollicitatie en nu een nieuwe baan.

Het leukste aspect van de nieuwe baan: vrijwilligers helpen in hun kracht te komen, door gesprekken ontdekken wat ieders specifieke capaciteiten zijn en hen aanmoedigen om die te gebruiken.

Uit  de evaluaties met de families van onze gasten is gebleken, dat iedereen 100% tevreden was over de geboden zorg . Toch heeft Lidwien het idee, dat er nog meer aandacht kan zijn voor aanvullende zorg, vooral voor de gast, maar ook voor de familie. Zij denkt dan aan speciale wensen van de gast (zoals we hadden: een lammetje op het bed van een gast, het visserskoor dat voor een gast kwam zingen op zijn verjaardag). Maar ook aan de aandacht voor zingeving, behoefte om zaken te bespreken met bv een kerkelijk of humanistisch persoon. Dat is belangrijk, juist omdat de laatste levensfase  de tijd is om het leven te overdenken. Als dit goed verloopt kan iemand rustig sterven en vrede hebben met zijn/haar situatie. Ook voor de nabestaanden is dit een belangrijke periode om langzaam toe te groeien naar een afscheid, de dierbare los te laten.  Als op deze fase teruggekeken kan worden als een mooie, zinvolle tijd, verloopt de rouwverwerking veel beter. Dat is de meerwaarde van een hospice en deze kwaliteit zou Lidwien graag, samen met de vrijwilligers uit willen breiden.

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen