Opname in Hospice Texel

Via uw huisarts of specialist kunt u worden aangemeld als gast in ons hospice. Natuurlijk kunt u ook zelf contact met ons opnemen. De coördinator geeft u graag meer informatie en maakt desgewenst een afspraak met u voor een rondleiding of persoonlijk gesprek thuis of in het hospice.

Werkwijze

In het hospice wordt 24 uur per dag zorg aangeboden. Van 7 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds zijn steeds twee vrijwilligers aanwezig. Zij zijn gastvrouw/gastheer, doen het huishouden en ondersteunen desgewenst de gasten en hun naasten. ’s Nachts is een verpleegkundige of verzorgende aanwezig. De beroepsmatige thuiszorg is verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging, terwijl de eigen huisarts de eindverantwoordelijke medicus blijft. 

Vrijwilligers

De vrijwilligers hebben een bewuste keuze gemaakt om te komen werken in ons hospice. Tijdens trainingen worden zij goed voorbereid op hun taken. Zij weten dat het welzijn van onze gasten voorop staat en voelen goed aan wanneer een gast ruimte nodig heeft of juist zorg en aandacht. De vrijwilligers hebben uiteraard geheimhoudingsplicht.

Palliatieve Zorg

In het hospice staat de kwaliteit van leven centraal, maar we realiseren ons ook dat het om een leven gaat dat op weg is naar het einde.Palliatieve zorg is de actieve algehele zorg voor patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is. Behandeling van pijn en andere symptomen, bestrijding van psychische en sociale problemen en aandacht voor zingevingaspecten zijn van cruciaal belang. Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de zorgvrager als hun naasten (definitie World Health Organisation).

Hospice Texel

Voorwaarden

Voorwaarde voor opname is een verklaring van de behandelend arts van een levensverwachting van niet langer dan 3 maanden. Er is over het algemeen geen wachtlijst voor opname. De enkele keren dat hier wel sprake van is, wordt in overleg met de aangemelde en diens naasten gekeken wat een goed alternatief of tijdelijke (tussen)oplossing kan zijn. Hospice Texel biedt ook de mogelijkheid voor een tijdelijke opname in de laatste levensfase. Hierbij is het mogelijk om de wens om thuis te overlijden te combineren met Hospicezorg. Hierdoor worden naasten en mantelzorgers tijdelijk ontlast en kunnen zij zich vooral richten op de aandacht voor elkaar.

Kosten

Hospice Texel is een stichting zonder winstoogmerk. Onze exploitatie wordt bekostigd uit donaties en schenkingen. Alle professionele zorg wordt net als thuis, vergoed via uw zorgverzekering. Voor de dagelijkse verblijfkosten wordt een eigen bijdrage van 40 euro per dag gevraagd. Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een groot deel van) de eigen bijdrage, dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Dit bedrag mag echter nooit een belemmering voor opname zijn. Voor wie de eigen bijdrage te hoog is, wordt naar een oplossing op maat gezocht. 

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen