Aandacht en zorg

In het hospice staan aandacht en zorg voor de gast en zijn of haar naasten centraal.

Het hospice staat open voor mensen ongeacht hun levensbeschouwing. Voorop staat het respect voor de eigen wensen en verlangens van iedere gast, en zijn of haar naasten.

Het hospice is kleinschalig, zodat het karakter van een Bijna Thuis Huis goed behouden blijft. Vrijwilligers vormen de basis binnen het zorgverleningsproces, maar de beroepsmatige thuiszorg is verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging, terwijl de eigen huisarts de eindverantwoordelijke medicus blijft.

In het hospice wordt hulp geboden door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten op Texel en voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We zijn lid zijn de VPTZ en aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg.

Het hospice op Texel wil een gastvrije plek bieden aan mensen in de terminale fase van hun leven

Contactpersonen

Lonneke Legierse is coördinator van Hospice Texel. Zij is bereikbaar voor al uw vragen via het telefoonnummer 0222 728132. De coördinator draagt zorg voor een goede gang van zaken in het hospice en onderhoudt het contact met de gast, familie, vrijwilligers en de medische zorgverleners.

Bij afwezigheid van de coördinator is een van de waarnemend coördinatoren aanspreekpunt. Waarnemend coördinatoren zijn Annelies Smit, Herma de Vries, Gerda Wolf en Simone Ouwehand.

Lonneke Legierse
Lonneke LegierseCoördinator
Annelies Smit
Annelies SmitWaarnemend coördinator
Herma de Vries
Herma de VriesWaarnemend coördinator
Gerda Wolf
Gerda WolfWaarnemend coördinator
Simone Ouwehand
Simone OuwehandWaarnemend coördinator

Bestuur

Als bestuur treedt op:

  • Ad Waverijn, voorzitter
  • Robin Konijn, penningmeester
  • Gertha Wessels, lid
  • Jan Klok, lid
  • Josine Blanksma, lid
  • Marije Blom, lid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers; zij ontvangen geen beloningen.

Taken van het bestuur zijn:

  • Algemeen beheer en toezicht
  • Ondersteuning van de coördinator
  • Zorg voor de financiën
  • Fondsenwerving en het onderhouden van contacten met (potentiële) sponsoren en subsidiënten

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen