Steun ons

Wij vinden het essentieel dat de gasten die kiezen voor Hospice Texel een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Dat zit vaak in de kleine dingen: bloemen op tafel en in de buitenbakken, kunst aan de wanden, een lekkere kom versbereide soep. Kortom, alles wat eraan bijdraagt dat gasten, hun familie en vrienden zich thuis voelen.

Hospice​ ​Texel​ ​is​ ​voor​ ​een​ ​belangrijk​ ​deel​ ​aangewezen​ ​op​ ​de​ ​steun​ ​van​ ​particulieren​ ​en bedrijven. Voor het gebouw, de inrichting, de materialen, het onderhoud en de deskundigheidsbevordering en coördinatie van onze grote groep vrijwilligers hebben we uw donatie hard nodig. Daarnaast​ ​kunnen we uw gift besteden aan een​ ​aanvulling​ ​op​ ​de​ ​eigen​ ​bijdrage​ ​voor​ ​gasten​ ​die​ ​deze​ ​kosten​ ​niet zelf ​ ​kunnen dragen. 

Sinds de opening in 2015 ontvangen we steun van diverse Texelse en landelijke bedrijven en organisaties, fondsen en particulieren. Het zijn er teveel om op te noemen. Daar zijn we zeer erkentelijk voor!

Goed om te weten

Uw gift is fiscaal aftrekbaar in verband met onze ANBI-status. Wanneer u een gift heeft gedaan, houden we u op de hoogte met nieuws rond Hospice Texel via onze nieuwsbrief. U kunt hiervoor uw e-mailadres achterlaten.

Ook​ ​kunt​ ​u​ ​uw​ ​donatie​ ​rechtstreeks​ ​overmaken​ ​naar​ ​rekeningnummer​ ​​ NL20 RABO 0133 8644 48 ​ ​ten name​ ​van​ ​Stichting Hospice Texel te Den Burg.​​ ​Of​ ​uw​ ​bank​ ​machtigen​ ​om​ ​periodiek​ ​een bijdrage over​ ​te​ ​maken. Naast eenmalige giften is het ook mogelijk om periodieke giften, schenkingen, legaten of andere baten te doneren. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Image

ANBI-instelling

De stichting Hospice Texel is opgericht op 13 december 2011 en heeft haar statutaire zetel te Den Burg. Het postadres is Anne Frankstraat 32, 1791 DT te Den Burg. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54136482 met vermelding RSIN 851183335. Bankrekening: NL20 RABO 0133 8644 48 

Stichting Hospice Texel staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw donaties en giften kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen