Complementaire zorg als waardevolle aanvulling

Complementaire zorg als waardevolle aanvulling

“When you touch a body, you touch the whole person, the intellect, the spirit, and the emotions”.
− Jane Harrington

Het voorjaar hebben de vrijwilligers een workshop gevolgd van Rommie Hoopman, waarin allerlei technieken voor complementaire zorg werden geoefend. Hierbij een uitleg over het nut van complementaire zorg in de laatste levensfase uit de trainingsmap.

Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. De palliatieve terminale zorg richt zich op zorg die het lijden kan verlichten en de kwaliteit van leven kan verbeteren. Juist in de laatste fase waarin pijn en ongemak de overhand kunnen hebben, biedt ‘aanvullende zorg’ een eigen route naar ontspanning en verlichting. Door toepassing van aanvullende interventies zoals massage, muziek, geuren en etherische oliën bevorder je gevoelens van ontspanning, rust en balans.

Complementaire zorg voor mensen in de laatste levensfase is een verzamelnaam voor zeer diverse vormen van zorg. De basis van deze zorg is de aandacht die de zorgverlener aan de zorgontvanger geeft. Deze aandacht is essentieel in de complementaire zorg en het is nodig om deze ook goed te bewaken omdat het meer is dan het toepassen van een techniek. Het vraagt van de zorgverlener  een goede afstemming op zichzelf, het maken van ruimte en tijd voor de ander. Met alle aandacht aanwezig kunnen zijn in het contact met de ander. Een manier om dat te doen is centeren.

Centeren is een manier om bewust te worden van jezelf en het gaat erom dat je in verbinding bent met jezelf. Van daaruit kun je verbinding leggen met anderen. Het is geen techniek, maar een innerlijke houding die je je eigen maakt.

Complementaire zorg heeft niet de bedoeling te willen genezen of te behandelen. Het gaat erom dat de zorgontvanger zich beter gaat voelen; minder onrustig, minder gespannen, kan genieten.  Deze aanvullende zorg kan vermindering geven van klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen. Deze aanvullende zorg kan er toe bijdragen dat mensen meer welbevinden ervaren ondanks de problemen.

Bovenstaand citaat van Jane Harrington geeft aan dat complementaire zorg uitgaat van een holistische benadering waarbij de zorg betrekking heeft op de mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en sociale behoeften van een mens. De interventies die worden toegepast zijn op basis van natuurlijke therapieën om het zelfhelend vermogen te stimuleren. Met het zelfhelend vermogen wordt bedoeld de krachten die in ieder mens aanwezig zijn te ondersteunen, te stimuleren of te activeren. Niet het zieke deel in de mens, maar juist de gezonde vermogens in de mens worden aangesproken, waardoor de zorgvrager zich meer als een volledig mens kan ervaren. Dit draagt bij aan het gevoel van welbevinden.

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg kunnen in samenspraak  met de verpleegkundige aanvullende zorg bieden die laagdrempelig is en goed afgestemd op de zorgvrager. In verschillende VPTZ- settingen worden geuren en etherische oliën ingezet. Muziek wordt aangeboden op velerlei wijzen en in sommige hospices wordt een muziektherapeut ingezet. Het geven van kleine massages; hand- of voetmassage wordt regelmatig gegeven. Het vertellen van verhalen, het samen lezen of voorlezen. De inzet van een geurkoffer en het begeleiden van een ontspanningsoefening is aanvullende zorg die door vrijwilligers aangeboden kan worden aan stervende mensen. Het geven van deze aanvullende zorg vraagt van jou als zorgverlener een uiterst zorgvuldige afstemming op de ander en op jezelf. Daarnaast is het belangrijk dat er niet zomaar wordt gestart of wat wordt gedaan. Complementaire zorg is een onderdeel van het hele zorgproces en gaat altijd in overleg met jouw organisatie en het verpleegkundig team.

 

Uit: Training Complementaire zorg voor vrijwilligers VPTZ
Rommie Hoopman, trainer VPTZ academie

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen