"Texel heeft het hospice omarmd"

Texelse Courant, Job Schepers

Brigitte Hollands en Astrid van der Vis vertrekken na twaalf jaar als bestuursleden van Hospice Texel. "We laten het Hospice Texel met een gerust hart achter. We blijven als vrijwilliger actief, maar onze bestuurstaak stopt per 1 januari", vertellen ze.

De redactie heeft de woensdag voor kerst met de dames afgesproken in het hospice aan de Anne Frankstraat in Den Burg dat op dat moment leeg staat. "Dat is tegenwoordig een zeldzaamheidje. Mensen weten het hospice steeds beter te vinden en ook de doorverwijzingen door huisarts en thuiszorg komen tot stand in collegiaal overleg”, vertelt Brigitte. 

Astrid vult aan: "Je subsidie wordt vastgesteld op het aantal nachten dat je gevuld was in het jaar ervoor. Je krijgt bij leegstand dus minder vergoeding, terwijl je exploitatiekosten wel doorlopen. Inmiddels is het pand in het bezit van de stichting, maar in de eerste jaren huurden we het van Woontij. Je huurkosten lopen ook door. Dit jaar hebben we tot nu toe 22 bewoners gehad. Dat is veel, normaliter zitten we op twaalf tot dertien."

Brigitte en Astrid zijn bestuursleden van het eerste uur en waren al bij het voortraject betrokken. "We hebben eerst nog huurhuizen bekeken om te kijken of die geschikt zouden kunnen zijn, maar dat bleek niet eenvoudig te zijn. Het is Wim Eelman van Stichting Samen Eén geweest die zei: Waarom gaan jullie niet zelf bouwen? En hij gaf daarbij aan dat hij bereid was ons financieel te ondersteunen. Doordat hij zich sterk maakte, en vertrouwen had in ons initiatief, volgden ook andere fondsen.  In 2011 werd de stichting Hospice Texel opgericht en op 27 juni 2015 opende de deuren van het 'bijna thuis-huis'  haar deuren. "Ik heb toen die avond thuis wel even wat traantjes gelaten. Zo’n spannende tijd, zo blij dat het was gelukt", geeft Brigitte aan. 

Hoewel ze altijd hebben genoten van het dankbare werk voor het bestuur, was het niet altijd makkelijk. In 2022 gaf de Omring aan niet langer de nachtzorg te kunnen leveren, de enige zorg die altijd door professionals wordt geleverd. "Slapeloze nachten had ik ervan. De samenwerking met de Omring was altijd heel prettig, ze kregen het alleen niet meer rond. We hebben tal van scenario's bekeken. Uiteindelijk kwam de redding van Lekker Tuus. En wat zijn we daar blij mee. Toen dat rond was heb ik wel een potje staan janken, om even aan te sluiten op de opmerking van Brigitte van net", vervolgt Astrid.

Omarmd
Vanaf de start is de band van Texel met het hospice steeds verder gegroeid, zo stellen de vertrekkende bestuurders tevreden vast. Brigitte: "Texel heeft het hospice omarmd”. Als je ziet hoeveel giften we hebben gekregen en hoeveel acties voor ons zijn gehouden. Neem bijvoorbeeld Breicafé ‘n Steekje Los uit Oosterend en de Roparunners, maar ook vele anderen. Heel mooi. Dankzij dit soort initiatieven en verschillende fondsen is de toekomst echt gewaarborgd."

Geen echt afscheid
Aan de bestuursperiode komt nu een einde, maar beide dames blijven als vrijwilliger actief. Van ondernemers wordt wel gesteld dat het onverstandig is om in loondienst te gaan bij een bedrijf dat van jezelf is geweest. Gaat dat hier ook niet een beetje op? De dames denken van niet en Astrid legt uit waarom: "Wij hebben altijd op afstand van het hospice geopereerd. Dat is ook belangrijk wanneer je beslissingen moest nemen bij een wachtlijst, is het goed dat je niet weet over wie het gaat. Wie weet is het wel een bekende van je. Dan wordt objectief oordelen toch lastiger. Mijn dochter Floor was de jongste vrijwilliger hier, zij vraagt zich echt af of het iets voor mij is. Dat gaan we nu meemaken. Ik vind het ook mijn morele plicht. Er hebben zich heel veel mensen kosteloos ingezet voor het hospice en er zijn nog altijd hard vrijwilligers nodig. Nu wij uit het bestuur zijn, kunnen wij gewoon helpen. De vrijwilligers van het hospice zijn de reden dat het zo'n succes is geworden. Met bestuursactiviteiten bemoeien wij ons helemaal niet meer."

Opvolging
Astrid haar rol als penningmeester in het bestuur wordt opgevolgd door Robin Konijn. "We moeten het met zijn allen doen en als je dan voor zo'n mooi initiatief gevraagd wordt, zeg je daar geen nee tegen. Ik hoop dat ik met mijn kennis en ervaring in de financiële wereld plus mijn bestuurservaring op Texel mijn steentje kan bijdragen."

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen