Zorg voor continuïteit

Zorg voor continuïteit

Astrid van der Vis is vanaf de oprichting van de stichting Hospice Texel de penningmeester binnen het bestuur. Daarvoor was zij al actief in de groep die het initiatief nam om te komen tot een hospice op Texel. Astrid is 45 jaar, een geboren Texelse, getrouwd met Maarten Jeroen den Boer en moeder van zoon Mees en dochter Floor. Van beroep is zij fiscaal jurist en boekhouder.

Astrid is bij het hospice gekomen via Jan Beijert, aan wie gevraagd was of hij een kandidaat voor de functie van penningmeester wist. Jan wees naar Astrid die onmiddellijk aangaf beschikbaar te zijn. Op mijn vraag waarom zij in het bestuur zitting wilde nemen, wees Astrid op een persoonlijke ervaring. Kort voor de vraag kwam, was zij betrokken bij de laatste fase  van een oudtante in Hoorn. Deze tante kende eigenlijk niemand die de noodzakelijke zorg kon geven. Na enig zoeken vond zij een plek in een zorghotel. Astrid heeft toen ervaren hoe belangrijk het was dat er plek en mensen waren die in die laatste fase de zorg voor haar oudtante op zich namen.

Tegenwoordig wordt in de zorg een groot beroep gedaan op mantelzorgers en dat is op zich ook goed, maar die mantelzorgers moeten er dan wel zijn. Dan rijst de vraag  wat er mogelijk is, wanneer er geen of te weinig mantelzorgers zijn of wanneer de betrokken mantelzorgers overbelast raken. Op zo’n moment komt een hospice in beeld. Ook op Texel blijkt het hospice in een grote behoefte te voorzien.

In de eerste tijd na de oprichting van de stichting heeft Astrid samen met de andere bestuursleden veel tijd gestoken in het vinden van een geschikt pand. Toen dat niet lukte, werd gekozen voor nieuwbouw. Dit werd mogelijk gemaakt door Woontij en al die bedrijven die betrokken waren bij de bouw. De opening van het hospice in juni 2015 heeft Astrid echt als een hoogtepunt ervaren.

Astrid komt uit de zakelijke wereld van het bedrijfsleven. Bij het hospice moet zij samenwerken met mensen die vooral een zorgachtergrond hebben. Dat was voor haar een heel nieuwe ervaring. Een andere manier van denken en doen, waarbij niet geld en groei, maar de zorg voor concrete mensen centraal staat. Zij heeft daar veel van geleerd en het als zeer verrijkend ervaren, ook voor haar werk in de financiële wereld.

Het afgelopen jaar is er veel energie gegaan naar de overname van het hospicepand van Woontij naar de stichting Hospice Texel. Deze overname, volledig gefinancierd met leningen van Texelse fondsen, heeft ervoor gezorgd dat de structurele exploitatielasten belangrijk verlaagd konden worden.

Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar het garanderen van de continuïteit van het hospice. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Ondanks de lagere exploitatielasten zijn nog niet alle uitgaven gedekt. Daarom blijft het hospice sterk afhankelijk van de vrijwillige bijdragen vanuit de Texelse samenleving en Astrid is heel dankbaar dat deze bijdragen er elk jaar weer zijn. Ze zijn belangrijk met het oog op de continuïteit, maar geven ook aan dat er groot draagvlak is voor het hospice op Texel.

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen