Ad Waverijn nieuwe voorzitter van het hospice

Door Kees Dekkers

Ad Waverijn is al een aantal jaren bestuurslid van het hospice op Texel. Onlangs kwam de positie van voorzitter vrij toen Brigitte Hollands na tien jaar haar functie als voorzitter neerlegde. Brigitte blijft overigens nog wel een tijd aan als gewoon bestuurslid. Na enig beraad bleek Ad Waverijn bereid aan te treden als de nieuwe voorzitter.

Op mijn vraag wat hem motiveerde, was zijn nuchtere antwoord dat hij het beschouwde als een logische vervolgstap in zijn functie als bestuurder. Ad, voormalig huisarts op Texel, was van meet af aan een groot voorstander van een hospice op Texel. Een hospice is in zijn ogen een onmisbare voorziening in de samenleving. Als de thuissituatie zich er niet voor leent, is het hospice een uitstekend alternatief voor de laatste fase in iemands leven. Natuurlijk willen de meeste mensen het liefst thuis sterven, zegt hij, maar soms is de zorg te zwaar of wonen de directe naasten niet meer op het eiland. Het hospice biedt dan uitkomst.

De zorg in het hospice wordt gerealiseerd met de onmisbare inzet van een groot team van vrijwilligers die van ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur in diensten van vier uur aanwezig zijn om voor de gast te zorgen en van alle gemakken te voorzien. De nachtzorg wordt verzorgd door zorgprofessionals.

Op deze manier wordt 24 uur per dag zorg geboden. Naaste familie, vrienden en vriendinnen mogen te allen tijde  op bezoek komen. Zij hoeven zich niet meer met zorg bezig te houden, maar kunnen alle tijd nemen om waardig afscheid te nemen van elkaar. Uit ervaring weten we dat zowel gasten als naasten zeer gelukkig zijn met de zorg die in het hospice geboden wordt. De zorg is volledig toegespitst op de een of twee gasten die in het hospice verblijven. Er is alle tijd voor ze, eten wordt bereid volgens hun wensen en er is altijd gelegenheid voor een praatje met de gast of naasten.

Hoewel Ad geen huisarts meer is, is hij nog wel steeds SCEN-arts. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De onafhankelijke SCEN-arts komt op verzoek van de huisarts bij een patiënt die een euthanasiewens heeft. Hij moet beoordelen of aan alle wettelijke eisen is voldaan om tot euthanasie over te gaan. Via deze functie als SCEN-arts was Ad altijd al nauw betrokken bij het lijden van mensen in de laatste fase van hun leven. En hij weet dat lijden en afscheid nemen, hoe moeilijk ook, binnen het hospice op de best mogelijke manier begeleid en ondersteund wordt. Als voorzitter wil hij daaraan graag zijn steentje bijdragen.

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen