Yvonne Steemers kijkt tevreden terug

Yvonne Steemers is vanaf het begin betrokken geweest bij het hospice, eerst in de initiatiefgroep, vanaf 2011 als bestuurslid met de functie van secretaris. Na twee periodes van vier jaar heeft zij zich nu teruggetrokken uit het bestuur. Dit terugtreden viel samen met haar verhuizing naar Zutphen, haar geboorteplaats.

Yvonne is 69 jaar en was sinds 2002 woonachtig op Texel. In haar werkzame leven was Yvonne actief als adviseur in de zorgsector en daarbinnen richtte zij zich vooral op de kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief. Vanuit dien hoofde was zij ook vele jaren betrokken bij de Wmo Adviesraad van de gemeente Texel. Voordat zij met haar advieswerk begon, was Yvonne verpleegkundige in een ziekenhuis en later nachthoofd in een verpleeghuis. In deze functie voelde zij affiniteit groeien met mensen in de laatste levensfase.

Toen zij op Texel een bijeenkomst bijwoonde over langer thuis wonen, vroeg iemand waarom er nog geen hospice op Texel was. Daarop reageerde Brigitte Hollands, de huidige voorzitter van het hospice, dat er een initiatief tot het oprichten van een hospice genomen was. Yvonne dacht toen: “Als ze mij vragen, ga ik direct meedoen.” Een week later belde Brigitte met de vraag of zij wilde gaan deelnemen aan het toen nog op te richten bestuur. Yvonne zei volmondig ja.

Yvonne vindt een hospice op Texel belangrijk voor mensen die alleen in het leven staan of hun kinderen aan de overkant hebben wonen, maar ook voor al die situaties waarin de mantelzorg het niet meer trekt. Het hospice kan dan een warme en veilige plek bieden, waarin ieder tot rust kan komen en er ruimte is voor goed afscheid nemen. “Ik zou het ook best voor mezelf zien zitten wanneer het nodig is,” zegt ze met een klein lachje, “tenslotte woon ik sinds het overlijden van mijn partner ook alleen en mijn beide kinderen leven elders in Nederland.”

Yvonne is op veel manieren voor het hospice actief geweest. Zij was betrokken bij de inrichting van het hospice. Zij zat in de sollicitatiecommissie voor de aan te stellen coördinator en gaf later samen met Brigitte ook werkbegeleiding. Zij was betrokken bij de uitgifte van de certificaten voor de vrienden van het hospice, nam deel aan landelijke bijeenkomsten die voor het hospice relevant waren en was betrokken bij de totstandkoming van een klachtenregeling.

Het hospice bestaat nu ruim vijf jaar en in die jaren is er veel bereikt. “Ik kijk echt tevreden terug,” constateert Yvonne. “Natuurlijk moesten we blijven leren en ontdekken. Ook moesten we opduikende problemen aanpakken zoals het rondkrijgen van de financiën, het overeind houden van de nachtzorg en het vinden van voldoende vrijwilligers. Maar dit zijn problemen die horen bij een organisatie in ontwikkeling en die worden naar mijn overtuiging ook altijd weer opgelost.”

Yvonne vindt het jammer dat haar tijd bij het hospice erop zit. Maar tegelijk kijkt zij uit naar de terugkeer naar haar geboorteplaats Zutphen waar nog veel familie woont, waar ze nog oude vriendinnen heeft en waar ze ook dichter bij haar twee zonen woont. We wensen Yvonne heel veel succes en plezier in haar nieuwe woonplaats. Yvonne, bedankt.

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132
info@hospicetexel.nl

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen